Lapiseiras

 
 
LAPISEIRAS
 
Descrição: LAPISEIRA ROTRING MINAS TIKKY II 0.35
 
Ref: 3501170770498
 
Formato:UNIDADE
 
Cor:PRETA
 
Preço S/ IVA: 1.79
 
Preço C/ IVA: 2.20€
 
Qtd:
 
 
       
LAPISEIRAS
 
Descrição: LAPISEIRA ROTRING MINAS TIKKY II 0.5
 
Ref: 3501170770535
 
Formato:UNIDADE
 
Cor:VARIAS
 
Preço S/ IVA: 3.06
 
Preço C/ IVA: 3.76€
 
Qtd:
 
 
       
LAPISEIRAS
 
Descrição: LAPISEIRA ROTRING MINAS TIKKY 0.70
 
Ref: 3501170770511
 
Formato:UNIDADE
 
Cor:PRETA
 
Preço S/ IVA: 2.36
 
Preço C/ IVA: 2.90€
 
Qtd:
 
 
       
LAPISEIRAS
 
Descrição: LAPISEIRA ROTRING MINAS T 1.00
 
Ref: 3501170770481
 
Formato:UNIDADE
 
Cor:BORDEAUX
 
Preço S/ IVA: 2.33
 
Preço C/ IVA: 2.87€
 
Qtd:
 
 
       
LAPISEIRAS
 
Descrição: LAPISEIRA ROTRING MINAS 300 2mm
 
Ref: 4006856507201
 
Formato:UNIDADE
 
Cor:PRETA
 
Preço S/ IVA: 4.37
 
Preço C/ IVA: 5.38€
 
Qtd: